Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15.března 2018 číslo jednací 11 A 1/2017 - 388