European Ecumenical Church of Nature

Představa, že bychom pro European Ecumenical Church of Nature náboženským spolkem a zřizovateli Edukativní konopné kliniky zajišťovali pouze export a import konopných modlitebních předmětů a bratři a setry v ekumeně po celé Evropě se oprávněně domáhali jak řádných obřadů, tak výzkumu, nebo terapie magickými houbami a jinými přírodninami, byl nový název náboženského sboru jako další dobrá zvěst vnímána oprávněnou osobou na sv. Bastilu dne 14.července.2017, zakotvován ve víře na sv. Kaina dne 21.srpna 2017, blahoslavena na sv. Šavla 11.září 2017 a fixována v rozhodnutí názvu European Ecumenical Church na Světový den pro duševní zdraví 10.října 2017 s novou ústavou Vídeňského soudu, zatímco předchozí ústava od článků pojednávajících o uspořádání náboženského sboru Konopné církve tvoří základ pro provozní směrnice sboru.Ústava European Ecumenical Chruch of Nature schválená dne 20.12.2017 sněmem zakladatelů sboru.

Ústava European Ecumenical Chruch of Nature je totožná s Ústavou mezinárodního společenství,která byla schválena společně s "Všeobecnou deklarací lidských práv" a „Vídeňským statutem International Common Law Court of Justice Vienna v Müllheimu ve Švýcarsku dne 13. března 2016 a je uvedena níže. 

Provozní pravidla a vnitřní předpisy European Ecumenical Chruch of Nature tvoří Ústava Konopné církve předložená k registraci Ministerstvu kultury ČR na sv. Bastilu dne 14.července 2016 a opatřena dodatky ústavy podaným k rozkladovému řízení u MK ČR a žalobám na MK ČR vedeným u Městského soudu v Praze zmocněnou asociací Cannabis is The Cure,z.s. 

Registrace sboru dne 14.7.2016 č.j. MKCR P009XK7T. Podány žaloby na odmítavé rozhodnutí MK ČR ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu na registraci Konopné církve pro zjevnou nedůvodnost bez jediného vyrovnání se MK ČR s požadavky zákonodárce pro založení náboženské společnosti. Žaloby byly Městským soudem v Praze dne 2.11.2016 pod sp.zn. 5A 185/2016 a dne 14.12.2016 pod sp.zn. 5 A 201/2016 odmítnuty jako žaloby předčasně podané, neboť nebylo vyčerpáno všech možností správního práva a nebylo dosud rozhodnuto o rozkladu u ministra kultury č.j. MK 78898/2016 OLP

Aktivní žaloba na MK ČR ze dne 30.12.2016 je vedena Městským soudem v Praze pod sp. zn. 1 A 11/2017 a napadá rozhodnutí ministra kultury ze dne 22.12.2016 č.j. MK 78898/2016 OLP, kterým bylo jako údajně zákonné označeno rozhodnutí MK ČR ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC o návrhu na registraci Konopné církve, které zastavené pro zjevnou nedůvodnost. Rozhodnutí ministra kultury ze dne 22.12.2016 č.j. MK 78898/2016 OLP bylo opětovně bez jediného vyrovnání se s požadavky zákonodárce na založení náboženské společnosti. Změna názvu sboru proběhla dne 11.9.2017 a byla schválena dne 20.12.2017 sněmem sboru. 

Žaloby na MK ČR napadají extrémní průtahy a nezákonná rozhodnutí MK ČR při nezákonném odmítnutí registrace European Ecumenical Church of Nature