Ústava European Ecumenical Chruch of Nature schválená dne 20.12.2017 sněmem zakladatelů sboru.

Ústava European Ecumenical Chruch of Nature je totožná s Ústavou mezinárodního společenství,která byla schválena společně s "Všeobecnou deklarací lidských práv" a „Vídeňským statutem International Common Law Court of Justice Vienna v Müllheimu ve Švýcarsku dne 13. března 2016 a je uvedena níže. 

Provozní pravidla a vnitřní předpisy European Ecumenical Chruch of Nature tvoří Ústava Konopné církve předložená k registraci Ministerstvu kultury ČR na sv. Bastilu dne 14.července 2016 a opatřena dodatky ústavy podaným k rozkladovému řízení u MK ČR a žalobám na MK ČR vedeným u Městského soudu v Praze zmocněnou asociací Cannabis is The Cure,z.s. 

Registrace sboru dne 14.7.2016 č.j. MKCR P009XK7T. Podány žaloby na odmítavé rozhodnutí MK ČR ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu na registraci Konopné církve pro zjevnou nedůvodnost bez jediného vyrovnání se MK ČR s požadavky zákonodárce pro založení náboženské společnosti. Žaloby byly Městským soudem v Praze dne 2.11.2016 pod sp.zn. 5A 185/2016 a dne 14.12.2016 pod sp.zn. 5 A 201/2016 odmítnuty jako žaloby předčasně podané, neboť nebylo vyčerpáno všech možností správního práva a nebylo dosud rozhodnuto o rozkladu u ministra kultury č.j. MK 78898/2016 OLP

Aktivní žaloba na MK ČR ze dne 30.12.2016 je vedena Městským soudem v Praze pod sp. zn. 1 A 11/2017 a napadá rozhodnutí ministra kultury ze dne 22.12.2016 č.j. MK 78898/2016 OLP, kterým bylo jako údajně zákonné označeno rozhodnutí MK ČR ze dne 11.8.2016 č.j. MK 51095/2016 OC o návrhu na registraci Konopné církve, které zastavené pro zjevnou nedůvodnost. Rozhodnutí ministra kultury ze dne 22.12.2016 č.j. MK 78898/2016 OLP bylo opětovně bez jediného vyrovnání se s požadavky zákonodárce na založení náboženské společnosti. Změna názvu sboru proběhla dne 11.9.2017 a byla schválena dne 20.12.2017 sněmem sboru. 

Žaloby na MK ČR napadají extrémní průtahy a nezákonná rozhodnutí MK ČR při nezákonném odmítnutí registrace European Ecumenical Church of Nature