Ministr kultury ve věci registrace KC rozhodl dne 22.12.2016 a doručil do datové schránky Cannabis is The Cure,z.s. dne 27.12.2016

Žaloba KC ze dne 30.12.2016 má č.j. 11 A 1/2017 

a Desatero kárných provinění dle Kolegia pastorů KC 

(v zastoupení zřizovatelů KC a jednatelů nevládních organizací Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., Art Language Factory, z.s. a Ateliér ALF,z.s. Josefa Pospíšila, MCA, Františka Slavíka, MCA a Slavomila Boudného, McA)

ccc