BED IN 2016 k Mezinárodnímu dni pro lidská práva a řízení o omezení právní způsobilosti zahájené dne 6.12.2016 u Okresního soudu v Prostějově

BED IN 2016, Palata No.6

r8u3nhx

Jméno a příjmení: Dušan DVOŘÁK, MMCA


Adresa:Konopná apatyka královny koloběžky první, Palata No.6
CZ 798 55Evropa u Ospělova dušan dvořák, narozen 12. ledna 1962 v Olomouci
Muž, syn, bratr, manžel, otec a dědeček. 

Profesně spec. pedagog, adiktolog, psychoterapeut, cannabisterapeut, opakovaně oceněný sociálně prospěšný podnikatel a vedoucí výzkumu, dnes velekněz Evropské konopné církve.  

Od roku 2016 je manželství Dvořákových dle dohody manželů po 30 letech rozvedeno olomouckým soudem, který v roce

2002 odsoudil Dušana Dvořáka k trestu vězení nebo peněžité náhrady (přes nevyslyšenou dohodu ředitele střediska a galerie Dušana Dvořáka okresním ředitelem policie, že tyto manévry nebudou ve středisku konány), že nedovolil exekutorům v galerii U mloka ve Středisku prevence, léčby a rehabilitace osob ohrožených drogovou závislostí v Olomouci sklidit obrazy nadějného začínajícího (dnes úspěšného) malíře, což byl jeho jediný majetek a roky píle ve vězení a rok práce venku, kdy pochopil, že jeho cesta je malování a práce s lidmi a pomoc dětem a seniorům a nikdo mu neřekl a nevysvětlil, že byl také odsouzen k náhradě škody, čehož se vůbec nezříkal, leč v kriminálu mu narostla škoda na trojnásobek a měl to splatit ihned a o soudech nebyl informován, mediaci a probační službu soud zakázalEmigroval a dobře udělal. Vystudoval, vystavuje a jeho sen se naplňuje.

2003 umístil Dušana Dvořáka přes protesty nevládních organizací a rodiny do blázince na uzavřené oddělení pro údajnou schizofrenii, daná soudkyně byla následně prohlášena za plně invalidní v důsledku schizofrenie, schizofrenie se u Dušana Dvořáka nikdy neprokázala, po 10 dnech z blázince za pomoci manželky Dušan Dvořák utekl a blázinec ve Šternberku napsal olomouckému soudu, že Dušan Dvořák je vyléčen

2006 Dušan Dvořák s rodinou a partnery a zakládá výzkumnickou farmu v Ospělově a v Praze rodinou a partnery zakládá první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF a v roce 2009 získává na návrh Rady pro zdravotně postižené cenu Vlády ČR za osvětu a vzdělávání na www.konopijelek.cz a v témže roce Ateliér ALF získává cenu příklad dobré praxe EU na konferenci ministrů EU v Praze a Dušan Dvořák otevírá v Ateliéru ALF první pracoviště Edukativní konopné kliniky s názvem Konopná apatyka královny koloběžky první a pořádá mezinárodní turné Konopí je lék (Olga Ivshin, Lumír Hanuš a Rick Simpson)V roce 2009 autorsky a editorsky spolupracuje na na knize z dílny Ateliéru ALF o Ospělovu a okolních vesnicích Historie dávná nedávná a 11. září 2010 jsou v době po druhé konfiskaci v Ospělově (u OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011) slavnostně otevřena všechna odborná pracoviště Edukativní konopné kliniky a Dušan Dvořák produkuje klip Konopí je lék a dokument Konopné pašije a rockové kapely pořádají v Praze benefiční koncert Konopí je lék.

2012 zahájil - po masivních protestech Olomoučanů u ministra spravedlnosti za porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka - přes protesty lékařů, emeritního rektora UP, rodiny a soudních znalců řízení o omezení právní způsobilosti – svéprávnosti - Dušana Dvořáka na podnět soudkyně Obvodního soudu Pro Prahu 3, která se - po prolhaném prekurzorovém rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu vůči Dušanu Dvořákovi a nepředání věci Soudnímu dvoru od roku 2010 ani v roce 2012 při tradiční ospělovské konfiskaci (pátá obžaloba) a tradiční Noci básníků v Ospělově – zřejmě domnívala, že pokud někdo tvrdí včetně soudních znalců a vědců, že nejen prostějovští soudci a státní zástupci konfiskacemi zabili a zmrzačili nevinné a lhali, že konopí je prekurzor, patří vedoucí výzkumu a ředitel Edukativní konopné kliniky Dušan Dvořák ihned zbavit svéprávnosti, protože to by šla do basy půlka justice a trestní exekutivy, když apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla prokázaná již v roce 1994 a za Dušanem Dvořákem stojí vědci, rektoři, soudní znalci, lékaři, antropologové i bylinkáři a má ceny vlád i odborných společností. K 10.prosinci 2016 daná soudkyně z OS Praha 3 čelí žalobě s náhradou škody řešené u Městského soudu v Praze a všichni justiční a exekutivní spolupachatelé organizovaného zločinu (předseda Nejvyššího a Ústavního soudu a Nejvyšší státní zástupce) jsou od července 2016 šetřeni pro svéprávnost Městským soudem v Brně, jak dlouho udrží v paměti větu, že konopí není prekurzor a že došlo k zločinům proti lidskosti a záhadné ztrátě produktů z farmy v Ospělově a státní zastupitelství všech stupňů to zakazují policii vždy vyšetřovat a justice to ignoruje. K 10.prosinci 2016 čelí Dušan Dvořák dalšímu pokusu o zbavení právní způsobilosti, nyní z podnětu Palackého Univerzity za zveřejněnou zprávu o bolševicích na Univerzitě Palackého vymáhanou odvolat žalobně Krajského soudu v Brně a Okresního soudu v Prostějově, který jako pravá organizovaná zločinecká skupina od judikátu roku 2008 i v roce 2016 souhlasil s konfiskací Ospělova další obžalobou bez existence normy na zjištění obsahu THC v konopí a určení vzorku při pěstební ploše do 100m2/osobu od roku 2004 a judikatury české a unijní o netrestnosti cannabisterapie a výzkumu i dle trestního zákoníku v §§ 28 a 31,odst. 1. a nevymahatelnosti předpisu dle unijního práva, protože konopí není prekurzorRektor univerzity Palackého, který je a bude nadále vystaven tlaku nevládních organizací a snad Akademického senátu, studentů a veřejnosti na odvolání za udělení ceny Františka Palackého ochránci organizovaného zločinu předsedovi Ústavního soudu (na svátek sv. Vandy dne 8.6.2016 v kapli Božího těla, větší cynismus rektor univerzity nevymyslel, snad Sarkanderova kaple by mohl být ještě větší cynismusa možná také zpronevěry veřejných prostředků na tyto účely, když o závažné trestné činnosti soudců Ústavního soudu pod vedením jeho předsedy byl rektor Palackého Univerzity informován průběžně od roku 2014 a věděl, že je předseda Ústavního soudu bývalý bolševik a politik, místopředseda vlády.


2014 zahájil přes protesty široké věřenosti, lékařů, rodiny a soudních znalců řízení umístění Dušana Dvořáka v blázinci na uzavřeném oddělení na podnět s policií a justicí spolupracující lékařky, kterou prostějovský soud přidělil léčit alkoholismus Dušana Dvořáka v roce 2013 z podnětu soudkyně OS Prostějov soudící všechny kauzy Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2016 (později soudem označeno za písařskou chybu). Přizvaný znalec Karlovy  univerzity prosazující vědomou korupci a zločin se zákonem konopí do lékáren (bez výzkumu za 300 Kč/gram) prof. z Hradce Králové sdělil olomouckému soudu k údivu § 107 tr. řádu, nikoli soudu či žaloby, že pokud Dušan Dvořák nechápe, že páchá trestnou činnost, je to znak bludu, což umí psychiatrie léčit, u Dušana Dvořáka půl roku až rok a vysoké dávky antipsychotik, řízení dodnes není ukončeno. Jeho posudek a divadelní představení u OS Olomouc označili OS Olomouc znalec i lékařka za bizardní a opakovaně vyloučili potřebu jakékoliv ochranné léčby a právní nezpůsobilosti Dušana Dvořáka v letech 2010 – 2016, protože pěstování a zpracování konopí je ne chorobné a jde o problém justiční, nikoliv psychiatrický. Komplexní posudek znaleckého ústavu PN Bohnice, kdy se znalci shodli na návrhu ukončení ochranné léčby Dušana Dvořáka dne 26.8.2016 a údajně vypravený dne 12.9.2016 Okresnímu soudu v Olomouci dodnes nedorazil a je zřejmě potřeba jej přepsat. PN Bohnice přes 30 dní odmítá i přes podanou stížnost sdělit, kdy komplexní posudek odešel OS v Olomouci. 

Dušan Dvořák – profesně, aktuálně k dni 10.prosince 2016, invalidní důchodce 

Předseda správní rady evropské nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s., investor a vedoucí výzkumu asociace Open Royal Academy a zakladatelů Edukativní konopné kliniky v Praze zveřejněného po judikátu netrestnosti cannabisterapie dne 30.1.2008 (odborné společnosti Konopí je lék, z.s., společnosti pro bezbariérovou komunikaci Ateliér ALF, z.s., společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory,z. s.) od roku 2008 organizátor celorepublikového happeningu a performance v pyjamas a negliže na Mezinárodní den lidských práv 10. prosince 2008 s názvem BED IN – viz prohlášení ministra práce a sociálních věcí (2008), prezidenta (2010) nebo rektora a senátora (2012) k akcím BED IN na Mezinárodní den lidských práv, viz práva ůmluv pošlapávaná v češtině, angličtině a francouzštině k BED IN 2016 s oslavou práv zvěře i nebožtíků v Divadle v Celetné při představení „Usnula jsem, ale nespím" na Mezinárodní den lidských práv 10.12. 2016 a v neděli i s kapelou.