Stanovisko předsedy Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.6.2016 č.j. S 265/2016 k návrhům na kárná řízení se soudci Nejvyššího soudu za opakované lži, že konopí je prekurzor!Než uvedeme stanovisko ke kárným řízením, doložme aktivní dovolání velekněze Evropské konopné církve Dušana Dvořáka ze dne 4.2.2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, kam 15.6.2016 předseda Nejvyššího soudu předal návrh na určení lhůty a obměnu senátu v řízení s velknězem, jak níže uvádíme. Doložme nejprve také stanovisko předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 k judikatuře měření obsahu THC v konopí policií, což najdete na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/

 

Zamítavé stanovisko předsedy Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Pavla Zemana, PhD.  ze dne 24.4. 2016 č.j. 1 SIN 104/2016-7 k judikatuře měření obsahu THC v konopí a vydání pokynu obecné povahy žádaného od nástupu NSZ JUDr. Pavla Zemana, Ph.D. do funkce dne 1.1.2011 najdete na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ Zamítavé stanovisko předsedy Ústavního soudu ze dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16 k návrhu na  zahájení  kárných řízení se zkorumpovanými soudci  Ústavního soudu, kteří  v letech 2012 – 2016  celkem 7 x odmítli přikázat Nejvyššímu soudu položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU s prolhaným tvrzením (stejně jako soudci Nejvyššího soudu v letech 2010 – 2016), že konopí je prekurzor, najdete níže za zamítavým rozhodnutím zkorumpovaných úředníků ministerstva spravedlnosti.  Že konopí není prekurzor dokládají nejen znalci, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/xxx