Právo na infoirmace náleží nejen dne 27.6.2016 zmocněnému Hanáckému večerníku, IČ: 73255645, Riegrova 21, 779 00 OlomoucZmocnění členů asociace Open Royal Academy
Hanáckému večerníku, IČ: 73255645, Riegrova 21, 779 00 Olomouc, http://www.hanackyvecernik.cz/
 
(Komentář: Doporučujeme na webu Hanáckého večerníku sekci Nejčtenější na Hané s více než 3 tisíci čtenáři ke dni podnětů na kárná řízení se soudci a státními zástupci tvrdícími vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zakázané trestní/správní řízení se zkorumpovaným ministrem spravedlnosti a vnitra, viz alibistické rozhodnutí kanceláře premiéra neodvolat tyto důkazy doložené podvodníky na  http://predseda-vlady.blogspot.com

Dáváme tímto zmocnění k jednání s Nejvyšším státním zastupitelstvím, Nejvyšším a Ústavním soudem ČR ve věci kárných – trestních řízení se soudci a státními zástupci nepravdivě tvrdícími, že konopí je prekurzor a odmítající nebo dokonce zakazující šetřit spáchané zločiny od roku 2009 opakovaně a předat věc Soudnímu dvoru a Policii ČR k řádnému prošetření. 

K tomu předáváme zmocněnci dokumentaci a souhlasíme s jejím zasláním níže uvedeným vrcholovým orgánům veřejné moci a souhlasíme, aby Hanáckému večerníku, IČ: 732 55 645, Riegrova 21, 779 00 Olomouc byly níže uvedenými orgány veřejné moci poskytnuty kopie níže uvedených rozhodnutí, ke kterým dokládáme potřebné listinné návrhy a stížnosti apod. důkazy.

Jde o zaslání
1.       Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství vůči stížnosti nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 4.6.2016 zastupující poškozené, a to ve věci nešetření kárných – trestních proviněním soudců, státních zástupců a policistů v Praze dle 7 podnětů přezkumu rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 15. 6. 2016 č.j. 1 VZN 174/2016,  viz též digitálně na  http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ Doložme stížnosti členů Open Royal Academy na nešetření trestné činnosti státních zástupců a soudců Nejvyšším státním zastupitelstvím a Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci pouze a jen za rok 2016 v archivu stížností předsedovi NSZ na  http://nejvyssi-stím atni-zastupce.blogspot.com/

2.    Rozhodnutí Nejvyššího soudu vůči stížnosti Dušana Dvořáka ze dne 26.6.2016 na rozhodnutí předsedy senátu č.j. 6 Tdo 323/2016 ve věci určení návrhu lhůty a žádost o vyloučení z šetření návrhu těch soudců NS , na které jsou dány podněty na kárná řízení a dále Rozhodnutí předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu ČR na žádost podanou dne 21. 6. 2016 osobně na podatelně soudů zmocněncem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, a to jak rozhodnutí na žádost o informace, tak rozhodnutí k revokaci rozhodnutí nešetření označených soudců Nejvyššího a Ústavního soudu ČR a dále Rozhodnutí předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu ČR na žádost ze dne 27.6.2016 od Jany a Františka Dvořákových ve věci žádosti o informace, doložení nových důkazů a žádosti o revokaci rozhodnutí předsedy ÚS (č.j. SPR ÚS 294/16) a NS  (č.j. S 265/2016) označené soudce nešetřit za kárná/trestní provinění. Viz http://constitutional-court.blogspot.com/

 
Zmocnění členů asociace Open Royal Academy  Hanáckému večerníku, IČ: 73255645, Riegrova 21, 779 00 Olomouc, http://www.hanackyvecernik.cz/ dne 27. 6. 2016 udělili 


Za poškozené jednající nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. , zastoupena předsedou správní rady a oprávněnou osobou Dušanem Dvořákem………………………………………………………………….

Za poškození zřizovatele Edukativní konopné kliniky, zastoupené nevládní organizací Ateliér ALF,z.s. a členem SR a oprávněnou osobou Vladimírem Dopitou


…………………………………………………………………..Jana a František Dvořákovi  …………………………………………………
Zmocnění přijímá za Hanácký večerník pan Vlastimil Blaťák


……………………………………………………………………………………………