Konopí a řízení automobilu, příklady z praxe s malou cannabisterapeutickou vsuvkou ze dne 15.4.2016Dotaz pojištěného člena Konopné církve veleknězi 


Měl bych na Vás jeden dotaz ohledně léčby konopím.

Poprosila mě zoufalá kamarádka, která má malé dítě a bohužel jí diagnostikovali vzácnou nemoc spinocereberální ataxie. Ve zkratce uvedu co tato nemoc je (dříve byla považována jako druh roztroušené sklerózy):

Pojem spinocereberální ataxie znamená dědičná onemocnění mozečku a míchy, jejichž nejtypičtějším příznakem je porucha koordinace pohybů.

Klinický obraz SCA je velmi variabilní. Obecně převažuje progredující mozečkový syndrom v důsledku degenerace mozečku a jeho dostředivých a odstředivých drah. Pacient obvykle udává pocit poruchy rovnováhy, někdy interpretovaný jako závrať – zejména při chůzi ze schodů, třes, zhoršující se v konečné fázi pohybu (rozlévá hrneček s čajem), zhoršení srozumitelnosti řeči – tedy tzv. dysartrii.
U většiny SCA se v různé míře přidávají příznaky z postižení dalších struktur centrálního či periferního nervového systému. Většina pacientů se SCA má v pokročilejších stadiích mírný kognitivní deficit a poruchy nálad.
Prosím za sebe i za ní, mohla by pomoci na zmírnění příznaků této nemoci léčba konopím a v jaké jeho formě (Fénixovy slzy nebo jiný extrakt?)

Děkuji mnohokrát 

S úctou


Odpověď velekněze

S ohledem na zkušenosti s lékařskými diagnózami bych prvně učinil korektiv nejméně dvěma léčiteli, než bych cokoliv podnikal.

Jde o věc, která když bude zpočátku blbě léčena pro mylnou diagnózu malého dítěte, může mít velké následky

Prostě bych tu jejich diagnózu srovnal s dalšími, lékaři např. nepracují v diagnostice s parazity, červy atd., to zcela pomíjí, dokud je sami nevidí

1)    Kvalitní iris diagnostika (Např. Ing. ...., viz Google, musíte si domluvit osobní schůzku, zásadně nejprve pouze sms, podívá se a nafotí oko a udělá rozbor)
2)    Kvalitní lékař - léčitel - bylinkář  s vhledem (Např. MUDr. ........., mám na něj velmi dobré reference od svých klientů a jeho vhledy a moje psychoterapeutické tušení se potkávalo, údajně byl zmrzačen týden před publikováním objevu spojeného s nádorovými onemocněními léčbou platinovými plíšky zavedenými do nádoru s jemnými elektrickými frekvencemi a byl rok na neschopence a jeho tým zcela rozprášen, ale nemám to ověřené)
3)    Teprve pak bych volil terapii.

Rozhodně bych doporučil primárně odrůdy s vysokým podílem kanabidiolu, nikoliv THC, teprve poté, co by případně docházelo k progresi bych jemně přidával THC, rozhodně bych volil jako metodu anální (ev. vaginální) čípek a orálně čokoládu (obé s extraktem a nejlépe olejovým z macerace, nikoliv FS, to je zprofanovaný název obchodního produktu neurčitého složení s nesmyslnou adorací obsahu 92% THC, který se u FS podařilo naměřit .... na Hebrejské univerzitě, když to jeden český čestný člen výzkumu vyrobil dle RS metodou rychlého smytí a pak mu to zaslal do Izraele) nebo něco, co tomu dítěti chutná.

Co se týče Vás, dostal jste se do pozice před žalobního rozhodnutí OSZ, které bud dá pokyn polici dopracovat obvinění a překvalifikovat věc na přestupek nebo zastavit řízení. Nebo naopak podat žalobu a tam je piknete přes koule s náhradou škody.
 
Skutek: Obviněný vezl v automobilu 82 ks 10 cm velkých v Rakousku zcela legálně koupených sazenic konopí a byl zadržen hlídkou dopravní policie v Praze v listopadu 2015 a následně obviněn z nedovolené výroby drog. 

Citace z obvinění Policie ČR ze dne 21.1.2016 č.j. KRPA-……../TČ-2015-….. k měření obsahu THC v zadrženém konopí: „Vzhledem ke skutečnosti, že k aplikaci se užívají jen vrcholové části a čepele, bez stonků a řapíků, byla provedena separace částí vhodných k aplikaci a jejich homogenizace rozdrcením a síťováním. Následně byla analyzována tato separovaná drť o hmotnosti 20, 437 g netto. V této rostlinné drti byla kvantitativní analýzou stanovena koncentrace 3,3 hm % delta-9-tetrahydrokanabinolu, což odpovídá 0,67 g THC v této rostlinné drti.“ 

Vady obvinění: 
1.    Trestným činem je pouze nad 1 gram THC v konopí, viz Nařízení vlády a judikatura: Rozhodnutí NS čj. Tpjn 301/2013
2.    Trestným činem za držení sazenic konopí nemůže být nejen přestupek, ale navíc být mylně kvalifikovaný jako nedovolená výroba drog, viz trestní zákoník a judikatura: Rozhodnutí NS č.j. Tpjn 300/2014 
3.    Nezákonnost měření obsahu THC v konopí, které je v hrubém rozporu se zákonnou definicí konopí uvedenou v zákoně o návykových látkách (celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíků), Rozhodnutí NS č.j. Zin 38/2016


Výzva k vydání nezákonně zabraného ŘP dne 15.4.2016 Policií ČR Konice č.j. KRPM-…/PŘ- 2016 …a k zastavení přestupkového řízení  pro doložené důkazy

 
Policie ČR,  Masarykovo nám. 36, 798 52 Konice

Tel: 974 781 711   E-mail : pv.oo.konice.stsl@pcr.cz


Věc: Výzva k vydání nezákonně zabraného ŘP dne 15.4.2016 Policií ČR Konice č.j. KRPM…./PŘ- 2016- …. a k zastavení přestupkového řízení  pro doložené důkazy 


Odůvodnění: Dnes 15. 4. 2016 mi Policie ČR Konice i přes mé právní poučení odebrala řidičský průkaz. Důkazem je scan v příloze s názvem Potvrzení o zadržení ŘP č. j. KRPM…./PŘ-2016- ….

Přikládám proto v příloze Právní poučení pro č. j. KRPM-…/PŘ-2016…..
 
Vzhledem k velmi korektnímu a velkorysému jednání ze strany police nepodávám tímto stížnost, leč žádám laskavě, aby mi byl ŘP neprodleně navrácen na místě neoprávněného odebrání, tzn. na adrese ………. nejpozději do soboty 16. 4. 2016 do 12.00 hod.  


Na odeslání této výzvy emailem z adresy …. proto Policii ČR v Konici telefonicky upozorním do 15. 4. 2016 do 21.00 hod. z mého telefonního čísla …….. 


Výzva k zastavení řízení:  Že je mi lékařem předepisován cannabis je doloženo možná prvním rozhodnutím lékaře v ČR ze dne 3. 12. 2014 (MUDr. …) po spuštění elektronického receptu k výdeji konopí v lékárně, dále také rozhodnutími lékařů ze dne 2. 5. 2011 (MUDr. ….. a MUDr. ….). Obě rozhodnutí přikládám v příloze

Vzhledem k tomu, že u konopných léčiv (viz např. příbalový leták léku Sativex, https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray )  je u řízení dopravních prostředků zakázáno pouze prvouživatelům (neboť následně jsou naopak lepšími řidiči než bez daného léčiva) - a jak jsem doložil, jsem dlouhodobým uživatelem konopných léčiv- , žádám oprávněně o zastavení celého přestupkového řízení z důvodu naplnění ustanovení § 2 odst. 2 písmeno b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Děkuji a jsem s pozdravem

Příloha

Řidič má na místě oprávněně odebrán ŘP:

  • zavinil dopravní nehodu, kde došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, nebo má policie podezření, že takovýto skutek řidič zavinil
  • ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast
  • byl při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu
  • po dopravní nehodě se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření
  • odmítl se v případě podezření na návykové látky podrobit testu
  • neměl při dopravní nehodě patřičné řidičské oprávnění - např. zaviní dopravní nehodu na motocyklu a má řidičské oprávnění pouze na auto
  • řídil v době, kdy měl zákaz činnosti a neměl řidičský průkaz odevzdaný