Soudu a policii ke zločinům ústavních soudců a aplikaci článku 23 LZPS

Od: <epodatelna.policie@pcr.cz>
Datum: 22. prosince 2015 
Předmět: RE: Trestní oznámení na ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř
Komu: dusandvorak@seznam.czPotvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha


Název žádosti :
Trestní oznámení na ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř
Číslo evidenční :
57929/2015
Identifikátor SS :
Datum evidence :
22.12.2015 07: 26:30
Přijato od :


Vaše podani 57929/2015 bylo přijato dne 22.12.2015 07:26:30 k dalšimu zpracováni.

---------- Přeposlaná zpráva ----------
From: "Dušan Dvořák" <dusandvorak@seznam.cz>
To: <epodatelna.policie@pcr.cz>
Cc: <podani@usoud.cz>, <olomouc@ctk.cz>, Klub absolventu UP <absolvent@upol.cz>, epodupol <e-podatelna@upol.cz>, "Kynologický klub" <info@kkst.cz>, <hn@economia.cz>, <idnes@idnes.cz>, <tyden@tyden.cz>,  prostejovsky@denik.cz

Date: Tue, 22 Dec 2015 02:42:10 +0100
Subject: Trestní oznámení na ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř

Trestní oznámení na ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř za vědomě nezákonné korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15 s doloženými důkazy o zmrzačených a zabitých lidech a spáchaných zločinech doložených opakovaně lékaři a dne 11. 5. 2011 také soudním znalcem (viz http://octr-prostejov.blogspot.com/) a dne 23. 2. 2012 také prvně ústavnímu soudu, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ K zneužití funkce úřední osoby, šíření lživé poplašné zprávy, že konopí je prekurzor a nařízení ES lze transponovat do zákona a za poškozování cizích práv 

Na podání vysvětlení řádně odborně připravený, viz http://constitutional-court.blogspot.com/
Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 

S trestním podnětem vyčkejme na rozhodnutí Ústavního soudu k žádostem o informace ze dne 22. 12. 2015 uvedeným na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2015/12/zadost-o-informace-dle-zakona-o.html


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Předmět: Re: žádost o informace dle zákona o informacích
Komu: podani@usoud.cz
Kopie: Zdenek.Majzlik@seznam.cz , lumirh@ekmd.huji.ac.il , muchapetr@volny.cz , olomouc@ctk.cz,  epodatelna.policie@pcr.czK níže uvedené žádosti Soudu a členkům spolku Kopac s vyjasněním aplikace článku 23 LZPS na zkorumpované a prolhané ústavní soudce tvrdící mimo jiné, že konopí je prekurzor si dovoluji ke článku 23 LZPS uvésti k trestnímu podnětu policii v kopii
·         tvrzení žadatele ze dne 11. 5. 2010 v 7 minutě dokumentu Konopí je lék 
·         a stanovisko soudního znalce o zmrzačených a zabitých lidech soudci a státními zástupci ze dne 11.5. 2011Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucDne 22. prosince 2015 
Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal(a):


Sdělte informaci či poznatky judikatury, 

zda lze v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod když ne zabít, tak alespoň doživotně zmrzačit ústavní soudce: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř za vědomě nezákonné prolhané korupční rozhodnutí ze dne 10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15 s doloženými důkazy o zmrzačených a zabitých lidech a spáchaných zločinech doložených opakovaně lékaři a dne 11. 5. 2011 také soudním znalcem a dne 23. 2. 2012 také prvně ústavnímu soudu, viz http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/

Pokud je v souladu s čl. 23 LZPS těmto výše označeným zločincům zvaným ústavní soudci pouze zpřelámat hnáty, toto sdělte. 

Pokud je potřeba useknout ruka, kterou hlasují, sdělte rovněž.

K veřejné dehonestaci těchto výše označených zločinců České republiky řádně odborně připravený, viz http://constitutional-court.blogspot.com/
 
Dušan Dvořák, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc