Licence a patenty

Licence a patenty prekurzorů Anandamidu
Za poradenství před podáním přihlášky, rešerši, finální doporučení k registrovatelnosti značky a zpracování a podání přihlášky české národní OZ účtuji 10.000 Kč, a to do celkového rozsahu 5 hodin, vícepráce účtuji hodinovkou 1.800 Kč. 

Vedle toho je třeba počítat se správními poplatky 5.000 Kč do 3 tříd, každá další třída nad 3 znamená příplatek 500 Kč. 
 
Když poradenství ukončíme s tím, že značka není vhodná k registraci, účtuji skutečně strávený čas dle hodinové sazby.

Příjemný den,

Jindra

JUDr. Jindřiška Šulcová
patentová zástupkyně pro ochranné známky