European Court of Human RightsEuropean Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Stížnost na Českou republiku dle naléhavého řízení podle článku 39 


Stěžovatelé:
Ing. František Dvořák, nar. 10. 4. 1936, Přichystalova  180/14, 772 00 Olomouc, ČR
Jana Dvořáková, nar. 20. 3. 1939, Přichystalova  180/14, 772 00 Olomouc, ČR


Napadané rozhodnutí: Průtahy páté ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 ve věci práva na léčbu a výzkum konopí s žádostí 130 občanů Evropy o ústní (veřejné) projednání stížnosti v naléhavém režimu s žádostí o vyloučení soudců Ústavního soudu podílejících se na předchozích čtyřech vědomě mylných rozhodnutích


1.       Dnešního dne vám byla podstoupena stížnost onkologicky nemocného Josefa Pospíšila a našeho syna Dušana Dvořáka, v níž je žádáno, aby Evropský soud pro lidská práva v naléhavém režimu seznal porušení článků 2 a 3 Úmluvy letitým zákazem vyšetřování spáchaných zločinů proti lidskosti Českou republikou v důsledku konfiskací výzkumnické farmy konopí v Ospělově, které 4x  neseznal jako porušení práv ani Ústavní soud, viz stížnosti na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/, bohužel ani Evropský soud nepovolil věc meritorně projednat a označil právně přípustné stížnosti po roce a půl projednávání za právně nepřípustné, viz   http://echr-coe-int.blogspot.com/ Pátá ústavní stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 byla k jejich stížnosti připojena stejně jako aktuální šesté zakazující rozhodnutí Policie ČR, GIBS a Krajského státního zastupitelství v Brně spáchané zločiny prošetřit, byť byly označené exekutivě, soudům i Parlamentu a Vládě ČR i soudním znalcem, viz http://octr-prostejov.blogspot.com/ . Vědomě nepravdivé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně, že věc projednal Nejvyšší soud, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ nebo sdělení policie, viz http://dukazy.blogspot.com/, že se poškození a oběti mají domáhat práv u pachatelů zločinu je výsměchem právnímu státu. Dodatky stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 jsou na http://constitutional-court.blogspot.com/ Ve stížnosti je žádáno zrušit Úmluvu o lidských právech hrubě porušující zákony a vyhlášky a doloženy důkazy porušení základních práv a svobod. Cena měsíční terapie konopím je dva měsíční platy zdravého člověka, druhou alternativou je vězení a konfiskace majetků.

2.    Důkaz, že věc je opravdu naléhavá a vážná obecně, nejen ve vztahu k poškození zdraví a trápení naší rodiny a stěžovatelů, je aktuální rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 11. 2015 č.j. MZDR 67908/2015-3/MIN/OVA, v němž ministerstvo dokládá, že svým jednáním způsobuje dlouhodobě obecné ohrožení občanů díky své letité nekompetenci, aroganci a nezákonnému jednání. V rozhodnutí MZ ČR např. v bodu 7 uvádí, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/, že 60 ti násobná změna Navýšení/Snížení dávky THC mezi vyhláškami pro léčbu konopím č. 221/2013 Sb. a 236/2015 Sb. není farmakologicky významná, když rozdíl je zcela zásadní. Pokud by osoba čtoucí tyto řádky vypila deci vína, jistě by se nic nestalo a věc by dokázala posoudit. Pokud by daná osoba vypila 60 deci vína, tuto stížnost a řady dalších by seznala jako přípustné či nepřípustné jen dle svého rozmaru a značně změněného stavu vědomí. V rozhodnutí ministerstvo také dokládá, že ani nezná indikace dle zcela odlišného farmakologicky významného složení kanabinoidů, což je rovněž zásadní informace, lékaři neprošli žádným školením, reakce na léčbu jsou individuální, právě probíhající první tendr pro pěstitele je vypsán na zcela nevhodnou vysoce omamnou holandskou odrůdu konopí bez kanabidiolu CBD vyhovující primárně kuřákům marihuany, která je kritizována za psychotizující efekt. Na dané odkazované stránce jsou doloženy další a další označené doklady zvůle v rozhodnutích ministerstva zdravotnictví od roku 2010.


3.    Jak je doloženo na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ v posudku znalce Lumíra Hanuše z Hebrejské univerzity ze dne 13. 3. 2015, v Izraeli, kde mají s léčbou konopím 20 leté zkušenosti jej zcela oprávněně vydávají pěstitelé a lékaři proces superviduje a sami se učí! 


4.    Pátá ústavní stížnost č. j. II. ÚS 3196/15 byla podána 28. 10. 2015. Do dnešního dne ústavní soud nevyrozuměl advokáta stěžovatele, zda bude stížnost v uvedeném režimu projednána.


5.    Stěžovatelé si uvědomují spornost přípustnosti této stížnosti Evropskému soudu, s ohledem na doložené opakované letité zapření zcela zásadních civilizovaných práv garantovaných Úmluvou však velmi laskavě žádají Evropský soud, aby České republice nařídil projednání páté ústavní stížnosti č. j. II. ÚS 3196/15 stěžovatele Dušana Dvořáka, nar. 12. 1. 1962 v Olomouci v naléhavém režimu a v ústním (veřejném) projednání a bylo meritorně o stížnosti rozhodnuto včetně řádného odůvodnění, což se dosud nikdy nestalo. 


 Děkujeme


František Dvořák  …………………………………………………………………………..


Jana Dvořáková ………………………………………………………………………………