Archy s podpisy, Josef Pospíšil Magistrátu města Olomouc

Magistrát města Olomouc
Odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Vejdovského 2 779 11 Olomouc
Spisová značka: S-SMOL/225265/2015/OARMV/3
Č.j. SMOL/244063/2015/OARMV/PLN/Sme
Ev.č. 932789
V Olomouci dne 12. Listopadu 2015


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích 

Žadatel: Josef Pospíšil,

Vedete proti mně přestupkové řízení dle § 125 odst. 1 písmeno c) zákona o pozemních komunikacích, kdy jste stanovili znalce, aby určil, cituji, stanovení koncentrace kanabinoidních látek v mé krvi.
1.    Sdělte, jaký je limitní obsah jednotlivých kanabinoidů v krvi, kterých je cca 140, aby vylučoval způsobilost řízení motorového vozidla. Uveďte specificky s ohledem na lék Sativex z konopí limitní obsah u jednotlivých kanabinoidů.

2.    Nenapsali jste, jaký obsah kanabinoidů mi byl stanoven v krvi ve Vojenské nemocnici a stěru slin u policie.  Sdělte, jaký byl výsledek zkoumání mého vzorku u policie a ve Vojenské nemoci, kdy jsem se měření dobrovolně podvolil a souhlasil s ním. Neodkazujte mne prosím na spis, neboť nejsem obviněný a vzhledem ke své nemoci mám trochu jiné starosti než nahlížet do spisu.

3.    Sdělte, jak odlišné jsou limity obsahu kanabinoidů v těle vylučující způsobilost řízení motorového vozidla z hlediska aktivních a neaktivních metabolitů jednotlivých kanabinoidů a zda jste i tuto věc dali znalci ke zkoumání.

4.    Sdělte, o jaké informace opíráte žádost znalci o vystavení nezpochybnitelného posudku, když dle mých informací dochází k přeměně kanabinoidů v řádech hodin a dnů, leč vzorek krve jste znalci zaslali dva měsíce od odběru.  

V Olomouci 20. listopadu 2015                                 Josef Pospíšil v.r.Název církve: Konopná církev              Podpisový arch k registraci církve č.
                                                                                                                                    
Konopná církev je členem  European Cannabis Church, členem výzkumu Konopí je lék / Cannabis is The Cure a mezinárodní asociace právnických a fyzických osob Open Royal Academy. Právním zástupcem  církve je společnost Cannabis is The Cure, z.s. 
 
Já, níže podepsaný/-á, prohlašuji, že jsem osobou hlásící se k výše uvedené církvi, tj. jsem osobou, která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve k ní přináleží.

Poř.
č.
Jméno (jména)
a příjmení
Adresa trvalého pobytu na území ČR
Doručovací adresa, liší-li se od adresy trv. pobytu
RČ nebo datum narození
(cizinci také údaj o státním občanství)
Vlastnoruční podpis