Aramejský otčenáš

Svědkům Lihu Sedmého dne - Poselství míru - Videa SK
Ty, jenž zrozuješ! 

Otče - Matko kosmu

Soustřeď v nás světlo - ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí,
jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled - tolik,
kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují,
jakož i my pouštíme z rukou vlákna,
jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí,
život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy
a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou,
ze které vyrůstají všechny mé činy.