Desatero justičně exekutivní korupce a kartelu ve věci konopí


Církevní tatíci, Jaroslav Hutka, 1977, stačí kliknout
Jak je doloženo v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 justice roky uvádí bez jakéhokoliv zájmu o řádné projednání Ústavním soudem a na toto rozhodnutí vždy odkazuje (č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a II. ÚS 396/16) vědomě nepravdivě:
1) že je konopí prekurzor, neboli, že rostlina konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (jakých?)
 

2) že jde nařízení transponovat do zákona, natož prý nařízení o prekurzorech, za což by vyletěl student práv od zkoušky
 

3) že ZoNL není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku ve smyslu Směrnice 98/34 ES, tedy nepodléhá notifikaci a není tedy třeba předložit věc k posouzení Soudnímu dvoru EU
Všechny toto 3 výše uvedené vědomé nepravdy zamezující členům výzkumu Konopíje lék (Cannabis is The Cure) přístup k Soudnímu dvoru EU vyvrátila opakovaně rozhodnutí MZ ČR, UNMZ a znalců včetně znaleckého ústavu Přirodovědecké fakulty Univerzity Palackého, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/
Dalšími zločiny justice je vědomě nepravdivé tvrzení

4) že existuje úřad, který vydává licenci pro pěstování konopí do 100m2 satební plochy, když od 1.7.2004 dle nenotifikované novelizace § 29 ZoNL se při pěstování nad 100 m2 toliko oznamují uznané odrůdy konopí s obsahem do 0,2% THC v herbě dle normy EU Celní správě, což však do 100m2 není žádným předpisem žádáno a je možné pěstovat dle § 2 písm d) ZoNL odrůdy konopí do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků. 
5) že existuje právní norma k určení vzorku konopí pro měření obsahu THC v konopí, neboť, jak LZPS v čl. 39 garantuje, trest je možný toliko dle zákona. Přestože bylo justici doloženo, že policie žádný předpis nemá a rozdíly obsahů účinných látek mohou být dle odlišného vzorku konopí až stonásobně odlišné a policie postupuje v každém kraji jinak, tato zjevná fakta zvůle justice vždy ignorovala, viz přiznání nejvyššího státního zástupce a předsedy nejvyššího soudu na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/   
K čemu se naopak justice vůbec nevyjádřila, přestože byl nezákonný postup napadán a z rozsudků tedy vyplynulo mylné domnění

6) že údajně právo OSN, Evropy a EU a judikatura, zákon o zdraví lidu, zákon o návykových látkách (do 1.4.2013  dle §§ 29  a 5, odst. 5 ZoNL)  a trestní zákoník (§§ 28 a 31,odst.1 TZ) vylučují cannabisterapii a výzkum jako netrestný skutek. Takovou nepravdu justice uvedla při vědomí oficiální ceny cannabisterapie až 70 tisíc Kč/měsíčně při dovozu do roku 2014 a následně až 55 tisíc Kč/měsíčně v české lékárně dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. dle nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren 
7) že údajně lze vydat povolení k výrobě konopných léčiv a realizovat srovnávací studie dle různého složení účinných látek v konopí, které může být i více než 100 násobně farmakologicky odlišné (není myšleno k výrobě nezákonně monopolizovaného holandského konopného květu Bedrocan s 19% THC od 1.4.2014 od jediného licencovaného výrobce Elkoplast  dle pravidel nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb., ale zpracovaných léčiv dle receptur - mastí, tinktur, spray, čípků atd).
8) že údajně nebyli jednáním a opakovanými konfiskacemi i přes více než 15 žádostí o policejní ochranu vědomě zmrzačeni a k smrti umučeni lidé a státní zastupitelství a policie tyto zločiny povolili vyšetřovat, jako např. spáchané zločiny u OS Prostějov již v roce 2010 v trestním řízení čj. 2 T 104/2010 svědčící Olga Novotná s lékařskými důkazy mizejících nádorů a korespondující onkologicky nemocný Petr Kodym. Doložme stanovisko znalce, že se došlo k zabití a zmrzačení občanů jednáním justice a exekutivy - viz scany na http://vlada-cr.blogspot.com/ Dále je v přezkumech vědomě mylně tvrzeno šetřícím státním zastupitelstvím, že tyto zločiny veřejné moci projednal nejvyšší soud, což se nikdy nestalo
9) že údajně při první konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově a dále v dalších letech nechybělo až 90% zkonfiskovaného majetku, což všechny stupně státních zastupitelství vždy zakázaly vyšetřovat, stejně jako justice. Příklad:  z více než 750 cca dvoumetrových rostlin a cca 5 kg usušeného květu z první ospělovské konfiskace v roce 2009 bylo v žalobě uváděno pouze 24 kg využitelné hmoty, která, jak následně policie přiznala, ani nebyla vůbec zvážena ani v jedné z ospělovských konfiskací v letech 2009 - 2015, viz judikatura k 70 rostlinám konopí proměněných však na 12 kg využitelné hmoty, viz http://konopijelek.blogspot.cz/2012/04/judikatura.html 

10) že údajně vedoucí výzkumu Dušan Dvořák trpí světově unikátní diagnózou, kdy vždy od dubna do září od roku 2008 do roku 2015, když roste v Ospělově konopí, dle justice nechápe, že páchá trestnou činnost, když znalci Smékal a Švarc, emeritní rektoři UP prof. Mačáková a prof. Jařab, řada dalších včetně rodiny a ošetřujících lékařů uvedli, že pěstování a zpracování konopí je nechorobné, že vedoucí výzkumu je právně způsobily a není jej potřeba omezovat na právní způsobilosti a zavírat do ústavu pro choromyslné dle přání justice a exekutivy a několika zkorupovaných znalců. Prof. Jařab napsal v roce 2012 soudu, že s vedoucím výzkumu  jedná justice jako bolševici a v roce 2013 jej s dalšími navrhl na Cenu města Olomouce, viz scany na http://bolsevici.blogspot.com/