Ministerstvu kultury: žádost o informace k mylnému adresování rozhodnutí a poučení od ústavního soudu„Ústavní soud však může výjimečně a podle výsledků řízení (tzn. podle úspěchu ve věci) uložit některému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi řízení, aby zcela nebo zčásti nahradil jinému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi jeho náklady řízení.“ Viz: www.usoud.cz


Datum: 20. dubna 2016 19:23
Předmět: žádost o informace dle zákona o informacích ministerstvu kultury
Komu: epodatelna@mkcr.cz

Sdělte, na základě jakého ustanovení jakého předpisu  jste rozhodnutí - stran nevydání informací ke Konopné církvi na stížnost naší společnosti na průtahy ze dne 21. 3. 2016, viz příloha, - adresovali na jméno fyzické, nikoli právnické osoby, která byla stěžovatelem a účastníkem správního řízení.

Společnost tak vaše rozhodnutí nemůže převzít a dál tedy běží lhůta stížnosti.
Dne 20. 4. 2016
Mgr. Ivan Chalaš, MCA, místopředseda společnosti


Pozn: Veškeré identifikační údaje společnosti jsou uvedeny na razítku i na dokumentu se stížností
From: Patrovská Marie <Marie.Patrovska@mkcr.cz>
Date: 2016-04-21 9:51 GMT+02:00
Subject: Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal MKCR0C0JSPYV
To: "openroyalacademy@gmail.com" <openroyalacademy@gmail.com>

From: Patrovská Marie <Marie.Patrovska@mkcr.cz>
Date: 2016-04-21 11:07 GMT+02:00
Subject: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.4.2016 19:23:44 v obsahu zprávy: žádost o informace dle zákona o informacích doručené elektronickou poštou
To: "openroyalacademy@gmail.com" <openroyalacademy@gmail.com>