Ministru zdravotnictví dne 21.března 2016, předžalobní výzva s důkazy zločinu


MZ ČR dne 18.11.2015  v rozhodnutí v bodu 10 Cannabis is The Cure, z.s. slibuje,  že vydá rok a půl nevydané informace přikázané vydat ministrem zdravotnictví, protože je náhodou našlo … najdete ZDE.  V rozhodnutí MZ ČR ze 17.2. 2015 je uvedeno, pod jakým č.j. je stížnost na nevydání informací ze dne 2.1.2016 vedena, což je stejně č.j. jako rozhodnutí 18.11.2015, což najdete ZDE Zde otázky MZ ČR ze dne 2. 2. 2014 (uvedené ihned pod scanem) opakovaně marně stěžované vydat najdete ZDE