European Cannabis Church je spoluzřizovatelem Konopné církveČlenové církve chrání svatostánek v Ospělově – najdete zde