Návrh na změnu názvu náboženské společnosti na Chrám Přírody" ... Je třeba přiznat věřícím, ať duchovním nebo laikům, náležitou svobodu bádání, myšlení
a pokorného i statečného projevování názorů o věcech, ve kterých jsou odborníky..."
Druhý vatikánský koncil (1965), pastorální konstituce církve Gaudiem et spes