Návrh na změnu názvu náboženské společnosti na Chrám Přírody" ... Je třeba přiznat věřícím, ať duchovním nebo laikům, náležitou svobodu bádání, myšlenía pokorného i statečného projevování názorů o věcech, ve kterých jsou odborníky..."

Druhý vatikánský koncil (1965), pastorální konstituce církve Gaudiem et spes


Kolem nás neexistuje hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový atomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.