Ano. Je-li boží vůlí od svátku sv. Bastily dne 14.července 2017 zahájit výrobu limitované edice Kosteleckých konopných párků, nechť je vůle tvá.

 Ano. www.KonopiJeLek.cz/ 😇http://www.konopijelek.cz/
 Ano. www.KonopiJeLek.cz/ 😇http://www.konopijelek.cz/